Word技巧 – 利用表格制作抬头纸

由于需要做一张抬头纸,摸索了半天找到了此方案,故分享之。

1. 首先当然要输入公司名,调整字体大小粗细之类的,然后选中文字,插入 – 表格 – 插入表格。

抬头纸1

2. 利用 边框 去取消四周的边框,然后调整粗细加入下边框即可,当然边框类型也是可以选择的。

抬头纸2

3. 抬头纸的末端也做类似的处理即可。

【桌宠】各种桌宠 …… [转]

http://115.com/file/be3emvc5#
初音未来3D桌面精灵.rar
http://115.com/file/be3emn2c#
哆啦A梦3D桌面精灵.rar
http://115.com/file/c2m2e2ua#
萌娘系列(7枚入).rar
http://115.com/file/c2m2er8c#
DuRaRaRa(7枚入).rar
http://115.com/file/be3empug#
Mascot_凉宫(6枚入).rar
http://115.com/file/dp2pkql7#
SHinee系列(11枚入).rar
http://115.com/file/be3emlfy#
阿狸桌宠.rar
http://115.com/file/antnc9h9#
盗墓笔记系列(3枚入).rar
http://115.com/file/dp2pkykj#
彼尔德Billd.rar
http://115.com/file/antnchzy#
萌菌精灵.rar
http://115.com/file/be3eck3l#
猫咪老师.rar
http://115.com/file/antn0vgq#
老虎和兔子桌宠(2枚入).rar
http://115.com/file/antn03p8#
凉宫系列(6枚入).rar
http://115.com/file/antn0dju#
Vocaloid系列(21枚入).rar
http://115.com/file/c2m2amsc#
咎狗之血系列.rar
http://115.com/file/dp2pb8an#
零之使魔(3枚入).rar
http://115.com/file/e7w740v8#
滑头鬼之孙.rar
http://115.com/file/e7w74zlu#
家教桌宠(25枚入).rar
http://115.com/file/be3ejfzl#
黑塔利亚系列(39枚入).rar
http://115.com/file/dp2pw1ij#
黑执事桌宠(5枚入).rar
http://115.com/file/antne7ny#
海贼系列(21枚入).rar
http://115.com/file/be3ejz1g#
火影系列.rar
http://115.com/file/dp2pwcyv#
鬼泣系列.rar
http://115.com/file/dp2pwtsm#
幸运星系列.rar
http://115.com/file/antnegzu#
银魂系列(7枚入).rar
http://115.com/file/be3ejlig#
五只(8枚入).rar
http://115.com/file/e7w77taf#
战国系列(21枚入).rar
http://115.com/file/c2m223zl#
我的女神3D(5枚入).rar
http://115.com/file/be3eet1f#
未知人物.rar
http://115.com/file/antnnx4m#
死神系列(2枚入).rar
http://115.com/file/antnnvi0#
驱魔少年(4枚入).rar
http://115.com/file/c2m22f5n#
轻音桌宠(6枚入).rar
http://115.com/file/antnnkby#
魔法少女小圆(10枚入).rar
http://115.com/file/dp2pphl7#
霹雳系列(7枚入).rar
http://115.com/file/antnn71u#
青之驱魔师系列(5枚入).rar
http://115.com/file/antnfj73#
桌面宠物.rar